ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અયોધ્યા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. ( પુરાણ ) સરયૂ નદીના કાંઠા ઉપર આવેલું કોશલ દેશની રાજધાનીનું શહેર; વિનીતા નગરી; ઉત્તરકોશલા; સાકેત. વૈવસ્વત મનુએ આ શહેર વસાવ્યું કહેવાય છે. દશરથ રાજાના વખતમાં એ બાર યોજન લાંબું અને ત્રણ યોજન પહોળું હતું. તેની ચારે બાજુ મોટો કિલ્લો હતો. દશરથના મરણ પછી આ નગરમાં રામચંદ્રે અગિયાર હજાર વર્ષ રાજ્ય કર્યું હતું. તેઓ સ્વધામ સીધાવ્યા ત્યારે પ્રાણીમાત્રને પોતાની સાથે લઈ ગયા હતા, તેથી ઘણા વખત સુધી એ નગરી ઉજ્જડ પડી રહી હતી. આગળ જતાં સૂર્યવંશી ઋષભ રાજાએ તે ફરી વસાવી. રામના વનવાસ દરમિયાન ભરતે આ અયોધ્યા-સાકેતના નંદિગ્રામ નામના પરામાં રહીને રાજ્ય ચલાવ્યું હતું.
वि. स्त्री. જેની સામે લડી શકાય નહિ એવી.