ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇશ્કાલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] स्त्री. મુશ્કેલી.
स्त्री. શંકા; સંદેહ.