ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉડદૂ  
ઉચ્ચાર: ( ઉડ઼દૂ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. બજાર.
[ તુ. ] पुं. લશ્કર; છાવણી.