ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગૈલડ  
ઉચ્ચાર: ( ગૈલડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] न. ઓરમાન દીકરો કે દીકરી.