ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘનકાલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. વર્ષાઋતુ.