ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘિલોઘિશ  
ઉચ્ચાર: ( ઘ઼િલોઘ઼િશ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] स्त्री. બીક; ભય; ડર.