ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચપટિયો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ચપટી ચપટી માગી ખાનારો; લોટમગો; ભગતભિખારી.