ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છાંયાનટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( સંગીત ) એ નામનો એક રાગ. તે રાત્રિના પહેલા પહોરે ગવાય છે.