ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છીજ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ક્ષય ] स्त्री. ઘટાડો; નાશ; ક્ષીણતા.
स्त्री. ઘસાઈ જવું તે; નકામું થવું તે.