ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જીમલેટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. લોઢામાં છિદ્ર પાડવાનું માપ લેવા કામ લાગે તે સાધન.