ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠણકું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. न. ધીમી ઉધરસ.
૨. न. વાળમાંથી જૂ કાઢતાં બે અંગૂઠા વડે ભાર દઈ કરાતો અવાજ.