ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠસ્સ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. આગળ ચાલી ન શકાય અને અટકી જવું પડે એવી સ્થિતિ.