ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢાઢિયો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. મોટેથી રડવું તે.