ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢૂંસાં  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. न. ब. व. ઘઉં પલાળવાથી નીકળતું થૂલું.
૨. न. ब. व. બાજરી વગેરે અનાજના દાણા જેમાં રહે છે તે થોથાં.