ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણહ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. નભસ ] न. આકાશ.
૨. न. કરજ; દેણું.
નખ. [ સં. નખ ] न.