ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણેઉર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ પ્રા. ] न. ચાર ઇંદ્રિયવાળો એક જાતનો જીવ.
न. ઝાંઝર; નૂપુર.
न. બે ઇંદ્રિયવાળો એક જાતનો જીવ.