ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તઅકીદ  
ઉચ્ચાર: ( તઅક઼ીદ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] स्त्री. જોડવું તે.