ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તઅકીર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] न. ભયંકર રીતે ઘાયલ કરવું તે.