ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થુની  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. સ્થૂણા ] स्त्री. ( હિંદી ) થાંભલો; સ્તંભ.