ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થેકડી  
ઉચ્ચાર: ( થેકડ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ચેષ્ટા; મશ્કરી; મજાક.
स्त्री. થોકડી; ખડકલો.