ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દબરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ખાબોચિયું.
न. ઘસારાવાળી ભીની જગ્યા.
न. નાનું ખેતર.