ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દાનિસ્તા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] अ. જાણવા છતાં; જાણી જોઈને.