ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દારુવધૂ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] स्त्री. લાકડાની પૂતળી; લાકડાની સ્ત્રી પ્રતિમા.